WAT

Football for Water is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarin de KNVB, UNICEF-Nederland, Simavi, Vitens Evides International, Aqua for All en Akvo en het Ministerie van Buitenlandse Zaken samenwerken. Het programma zal zorgen voor de realisatie van veilig drinkwater en toiletten op 1.100 scholen in Kenia, Ghana en Mozambique. Daarnaast gaat het consortium ruim 700.000 schoolkinderen op deze scholen via door de KNVB opgeleide WorldCoaches ‘life skills’ aanleren primair op het gebied van hygiëne, zoals handen wassen en het belang van schoon drinkwater en verbeterde sanitatie.

Wie

De Nederlandse watersector staat in de wereld bekend als toonaangevend, met organisaties zoals Unicef, Simavi en Vitens Evides International. Zij zijn binnen het programma verantwoordelijk voor de aanleg van de sanitaire voorzieningen en de drinkwaterpunten. Ook staat Nederland internationaal bekend om haar voetbal(opleiding). De KNVB leidt WorldCoaches op via haar internationale sociale programma, die de schoolkinderen via het voetbal life skills zullen bijbrengen. Aqua for All faciliteert en ondersteunt 1) business development en 2) de monitoring & evaluatie van het programma. Akvo brengt de projecten in dit programma online, door middel van rechtstreekse rapportages uit het veld.WAAR

Het programma wordt uitgevoerd in drie landen: Kenia, Ghana en Mozambique. Drie factoren liggen ten grondslag aan deze keuze:

1. Cijfers laten zien dat er nog steeds een duidelijke behoefte is aan verbeterde sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater

2. De landen zijn zogenaamde partnerlanden van de Nederlandse overheid in het kader van Ontwikkelingssamenwerking;

3. Reeds opgebouwde relaties tussen Nederlandse partners en zuidelijke organisaties in de betreffende landen;

Voor de KNVB geldt dat met name in Kenya en Mozambique al relaties zijn opgebouwd. In Mozambique heeft de KNVB sinds 1999 een relatie met de nationale voetbalbond en in 2008 is PROSPORT ontstaan, een bedrijf dat zich onder andere richt op meisjesvoetbal en sociale- en gemeenschapsontwikkeling.

In Kenia zijn er meerdere organisaties waar de KNVB mee samenwerkt: Kisumu Youth Football Association (KYFA), Moving the Goalposts (MtGP) en Kenya Institute of Soccer Education (KISE). Sociale ontwikkeling via voetbal staat centraal binnen al deze partnerships. 

WANNEER

Het partnership heeft een looptijd van 4 jaar: van april 2012 tot en met maart 2016. Op 22 maart 2012, tijdens de jaarlijkse viering van Wereldwaterdag, overhandigde Staatssecretaris Knapen de subsidiebeschikking aan directeur van de KNVB Bert van Oostveen, onder het toeziend oog van Kroonprins Willem-Alexander. In april en mei hebben er drie identificatiemissies plaatsgevonden. Tijdens deze bezoeken is de organisatie verder opgezet, zijn er planningen gemaakt en is er een basis gelegd voor de verdere samenwerking.

WORLDCOACHES & WATER

Hoe verhouden de activiteiten van een WorldCoach zich tot zaken rondom persoonlijke hygiene, water en sanitatie? Een coach is natuurlijk met name gericht op voetbal. En dat moet ook zo blijven. Maar een coach is in een speciale positie. Een coach heeft een band met spelers, heeft autoriteit, is vaak een rolmodel en kent de gemeenschap. Al deze zaken zorgen ervoor dat de coach meer is dan een voetbalcoach alleen. De coach kan de boodschap rondom hygiëne overbrengen, kan helpen om kinderen hier handvaten voor te geven en kan opmerken wanneer een kind niet goed in zijn vel zit. Het overbrengen van de boodschap kan op allerlei manieren, elke ontmoeting is een kans om kennis over te dragen.

VOETBAL ALS VLIEGWIEL...

Door de link te leggen tussen het aanleggen van sanitaire voorzieningen en drinkwaterpunten enerzijds en het overbrengen van de boodschap rondom (persoonlijke) hygiëne via het voetbal, versterken beide aspecten elkaar. Door de inzet van nationale, maar met name ook lokale rolmodellen, wordt deze boodschap niet alleen in de landen zelf, maar ook in Nederland verteld. Draagvlakvergroting voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland, in dit geval op het gebied van drinkwater & sanitatie, is één van de doelstellingen van dit programma. Moderne online communicatiemiddelen dragen hier aan bij, bijvoorbeeld via het online in kaart brengen van de scholen in dit programma. Ook lokaal gemaakte foto’s en video’s zijn onderdeel van het programma. 

KNVB World coaches maakt gebruik van cookies

Let op: Cookies zijn uitgeschakeld

Beste bezoeker,

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies maken we de website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies op te slaan.

We constateren dat u (mogelijk) de cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.
Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij bezoekers hun cookies te laten inschakelen.

Deze melding niet meer tonen klik hier voor meer informatie Lees hier hoe je cookies inschakelt

KNVB World coaches uses cookies

Attention: cookies are disabled

Dear visitor,

We use cookies on this website to help us tailor our services to give you the best possible experience. We feel it is important for you to know what cookies we use on this website and what they do, because we want to ensure your privacy is respected and you get the maximum enjoyment from your visit. We also feel it is important for you to know that you don't have to allow cookies to be stored on your hard drive.

We see that you (possibly) have cookies disabled in your browser.
For the best user experience we advice our users to enable cookies.

Do not show this message again click here for more information Read how to enable cookies here